ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις» – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης ««Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκδήλωσης νομικής πληροφόρησης με θέμα: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις» με συνδιοργανωτές το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος -8ο Π.Τ και το Δήμο Αμφίκλειας -Ελάτειας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της νομικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των νέων δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις όπως διαμορφώθηκαν στην εποχή της πανδημίας.

Α/Α Τίτλος

Νομικής Εκδήλωσης

Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 18:00 έως 20:00 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στη νομική εκδήλωση είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου/νομικής εκδήλωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις»)

 

Οι εγγραφές έχουν κλείσει

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».