Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους

19 Σεπτεμβρίου 2018

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιεί για το μήνα Οκτώβριο 2018 ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους στην Αθήνα.

Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση της Αθήνας (ΕΚΠΑ Αθήνας) με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018 11.00-14.00 ΙΝΕ ΓΣΕΕ
2 Βιογραφικό σημείωμα-συνοδευτική επιστολή Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 11.00-14.00 ΙΝΕ ΓΣΕΕ
3 Τρόποι αναζήτησης εργασίας Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 11.00-14.00 ΙΝΕ ΓΣΕΕ
4 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 11.00-14.00 ΙΝΕ ΓΣΕΕ
5 Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 11.00-14.00 ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71α, Αθήνα, Τ.Κ. 10681.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν μέσω:

  1. αίτησης που βρίσκεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/ANJ4slCXgW41v0Kx1
  • για τα ομαδικά εργαστήρια του Οκτωβρίου 2018, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.
  1. 2. διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του ΕΚΠΑ Αθήνας ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εμμ. Μπενάκη 71α , Αθήνα

Τηλ: 210-3327722

Email: d.galazios@inegsee.gr

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΠΑΠ-Αττική)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»