Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους

25 Απριλίου 2018

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει στην Αθήνα, το μήνα Μάιο 2018, ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους.

Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση της Αθήνας (ΕΚΠΑ Αθήνας) με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Κατά τον μήνα Μάιο 2018 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου Ημερομηνία Χώρος Ώρα
1 Ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ 11.00-14.00
2 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ 11.00-14.00
3 Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ 11.00-14.00
4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ 11.00-14.00

 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71α, Αθήνα, Τ.Κ. 10681.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και τις 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που επιθυμούν μέσω:

  1. αίτησης που βρίσκεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Kq9i9u0j9oE0hLdx1
  2. διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του ΕΚΠΑ Αθήνας ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εμμ. Μπενάκη 71α , Αθήνα
Τηλ: 210-3327722
Email: athens@ekpaine.gr

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΠΑΠ-Αττική)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»

 

Ετικέτες: