Ομιλίες ημερίδας παρουσίασης της έρευνας “Κίνητρα & εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα”

26 Ιουνίου 2018

 

09.45 – 10.30 Προσέλευση – Welcome Coffee
10:30 – 13:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • Καλωσόρισμα εκ μέρους του CEDEFOP
  Mara Brugia, Acting Director,   ομιλία
 • Καλωσόρισμα και παρουσίαση του σκοπού της ημερίδας
  Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Δ/ντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  ομιλία

Χαιρετισμοί

 • Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ,   ομιλία
 • Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ,   ομιλία
 • Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης,   ομιλία
 • Δημήτριος Χατζηβρέττας, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,   ομιλία

Παρεμβάσεις

 • Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια ΟΑΕΔ,   ομιλία
 • Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ομιλία

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

 • Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήμιο Πατρών – Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας, ομιλία

Ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες

14.00 – 16.00 ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 • «Ο διαμορφούμενος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η ποιότητά της ως βασική προϋπόθεση ενίσχυσης της συμμετοχής»
  Χρήστος Γούλας, Διευθυντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ομιλία
  & Δέσποινα Μπαμπανέλου, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ομιλία
 • «Μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη ΔΒΜ;»
  Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης – Καθηγητής σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ομιλία
 • «“Ανοικτή” Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προϋποθέσεις και Προβληματισμοί»
  Πιέρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, ομιλία

Ερωτήσεις / Συζήτηση

Συμπεράσματα και κλείσιμο της εκδήλωσης

 • Χρήστος Γούλας, Διευθυντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ομιλία
 • Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Δ/ντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ομιλία