«Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού»

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί