Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψήφιων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου επιστημονικού προσωπικού σε αυτοχρηματοδοτούμενες ή/και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή έργα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (κωδ. 4014).

21 Δεκεμβρίου 2017

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψήφιων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου επιστημονικού προσωπικού σε αυτοχρηματοδοτούμενες ή/και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή έργα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (κωδ. 4014).

 

Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα