ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Διακήρυξης (5002418-0) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή ειδών σίτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418

24 Δεκεμβρίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Διακήρυξης (5002418-0) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή ειδών σίτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

 

Σχετικά αρχεία

Οριστικά αποτελέσματα