ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου Ειδικού Επιστήμονα – Μηχανικού Πληροφορικής

19 Δεκεμβρίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου Ειδικού Επιστήμονα – Μηχανικού Πληροφορικής για την οργάνωση των δικτυακών υποδομών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που υλοποιεί ή/και θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑνΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ