ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικό Επιστήμονα – Μηχανικό Πληροφορικής

28 Ιουλίου 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικό Επιστήμονα – Μηχανικό Πληροφορικής για την οργάνωση των δικτυακών υποδομών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί  μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα  μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑνΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή e-mail: mplati@inegsee.gr

 

Σχετικά αρχεία

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων