ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/A) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

7 Ιουνίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/A) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/επιστημονικής συνεργάτιδας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

Σχετικά αρχεία
Oristika_apotelesmata_5003379A

 

Ετικέτες: