ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/B) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της (5003379/Β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της πρόσκλησης

 

Ετικέτες: