Παράταση για το Μητρώο Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης Οριζόντιων Θεματικών Ενοτήτων, Πράξη «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» ΟΠΣ 5000928

19 Μαρτίου 2018

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα υποδοχής του Μητρώου  Εκπαιδευτών / Εκπαιδευτριών Προγραμμάτων Κατάρτισης Οριζόντιων Θεματικών Ενοτήτων, της  Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και συγκεκριμένα κατά το τελευταίο δίωρο υποβολής των αιτήσεων (8 Μαρτίου 2018 και ώρα 22.00-24.00), το Μητρώο θα ανοίξει για ένα επιπλέον εικοσιτετράωρο, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.