Παρατηρήσεις και θέσεις της ΓΣΕΕ στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό

30 Ιουλίου 2010

1.- ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Η κεντρική στρατηγική του Νομοσχεδίου, οι γενικές ρυθμίσεις του οποίου περιέχονται στο μνημόνιο που συνυπέγραψε η χώρα μας με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, επικεντρώνεται (72 άρθρα) στιςπαραμετρικές αλλαγές(αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, ανατροπές στον κατάλογο των ΒΑΕ, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, αύξηση του χρόνου ασφάλισης στα 40 έτη, κλπ) και στηνκατάργηση της 3μερούς χρηματοδότησης(στο άρθρο 37 καταργείται η ετήσια επιχορήγηση 1,3 % του ΑΕΠ στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στο ΤΑΠ ΟΤΕ καθώς και του τομέα ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και του κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ με ποσοστό ίσο προς το 0,4 % του ΑΕΠ) με την απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση συγχρηματοδότησης του , με την θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης (σημερινό επίπεδο 360 ευρώ χρηματοδοτούμενη από το κράτος) και της αναλογικής σύνταξης (κεφαλαιοποιητική, χρηματοδοτούμενη μόνο από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών). Τηνκατάργηση αυτή της 3μερούς χρηματοδότησης, το νομοσχέδιο προσπαθεί να συγκαλύψει:α/ με την χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης (προνοιακής και όχι συνταξιοδοτικού χαρακτήρα επίδομα το οποίο εκ του χαρακτήρα του οφείλει να καταβάλλει αποκλειστικά ο κρατικός προϋπολογισμός) καιβ/ με την απόκρυψη ότι η τριμερής χρηματοδότηση (ασφαλισμένοι, εργοδότες, κράτος) επιβάλλεται από την Διεθνή Σύμβαση εργασίας 102 την οποία έχει επικυρώσει η Ελλάδα και έχει εισαγάγει στην εσωτερική της νομοθεσία με τον Ν.3251/1955 και δεν επιτρέπεται η ανατροπή της με άλλο νόμο, βλ.άρθρο 28 παρ.2 του Συντάγματος το οποίο απαγορεύει την κατάργηση με νεότερο νόμο άλλου νόμου που επικυρώνει Διεθνή Σύμβαση.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1: Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
– Θέσπισης βασικής (προνοιακής) σύνταξης χρηματοδοτούμενη από το κράτος (360 ευρώ) και χορηγούμενη από 1/1/2015.
– Θέσπιση αναλογικής σύνταξης (1/1/2015) που βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών Ταμείων (εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών) αποσυρόμενο το κράτος από την χρηματοδοτική συμμετοχή του (κατάργηση τριμερούς χρηματοδότησης) και μετατρέποντας το συνταξιοδοτικό σύστημα από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. (βλ. περισσότερα στο άρθρο 37 χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης).

Άρθρο 2: Βασική Σύνταξη
– Χορηγείται για 12 μήνες, όπως και η αναλογική σύνταξη (όχι 14 μήνες) και το ύψος της για το έτος 2010 καθορίζεται 360 ευρώ και από 1/1/2014 αναπροσαρμόζεται στην βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από την μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ελέγχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πτωτικά την αγοραστική δύναμη των συντάξεων αφού η αύξησή τους δεν θα συντελείται μόνο με βάση τις αυξήσεις του ΔΤΚ (πληθωρισμός).
– Χορηγείται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης (αναλογική σύνταξη από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα).

Άρθρο 3: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1/1/2011 και εφεξής.
– Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης με βάση τις κλίμακες των ημερομισθίων ασφάλισης και των αντίστοιχων δεικτών, που αποτυπώνονται στο άρθρο 3 δεν είναι όπως εξαγγέλλεται 1,2% Χ 40 έτη = 48% (ποσοστό αναπλήρωσης) αλλά είναι 1,005% Χ 40 έτη = 40% (ποσοστό αναπλήρωσης) δηλ. μείωση του επιπέδου του αναλογικού ποσού της σύνταξης κατά 20% απ’αυτό που εξαγγελόταν.
– Στην παρ.4 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης και οι προϋποθέσεις χορήγησης της που καθορίζονται από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υπουργών Εργασίαςπρέπει να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΣΚΑκαθώς και ότι η προβλεπόμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060. Η στρατηγική αυτή αύξησης της συνολικής δαπάνης κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αποτελεί αδιέξοδη επιλογή, δεδομένου ότι ο αριθμός των συνταξιούχων την περίοδο 2010-2060 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 70%.

Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 1/1/2011
– Περιγράφει το αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων μέχρι 31/12/2010 οι οποίοι και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1/1/2015.

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης
– Στις 10 παραγράφους του άρθρου περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις της διαδοχικής ασφάλισης με στόχο να αποκατασταθεί η μείωση των συντάξεων μέχρι και 30%. Όμως η αποκατάσταση αυτή δεν επιτυγχάνεται και περιορίζεται μόνο σε μια βελτίωση της τάξης από 3% – 5%.

Άρθρο 6: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
– Στο άρθρο περιγράφεται η δημιουργία από 1/1/2011 στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία υγειονομική κρίση αναφορικά με τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Άρθρο 7: Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
– Κατάρτιση ενιαίου Κανονισμού προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς μετά από γνώμη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, το οποίο εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

Άρθρο 8: Μονιμοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1.1/1993.
– Περιγράφει τις χρονικές περιόδους χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας και τις προϋποθέσεις παράτασης μετά την γνωμάτευση των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών.

Άρθρο 9: Προϋπάρχουσα αναπηρία
– Ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας έστω και αν η πάθηση ή βλάβη ή εξασθένιση σωματική ή πνευματική είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλισης , εφόσον καθίσταται ανίκανος για εργασία λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον φορέα που ασφαλίζεται.

Άρθρο 10: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
– Πλήρης σύνταξη με 40 χρόνια στα 60 έτη
– Η 35ετία αυξάνεται στα 40 έτη ασφάλισης
– Η 37ετία αυξάνεται στα 40 έτη ασφάλισης
– Για σύνταξη με 30 έτη το όριο ηλικίας αυξάνεται από 62 στα 65 έτη
– Πλήρη σύνταξη στις μητέρες με ανήλικο στα 65 έτη το 2013
– Σύνταξη με 4500 στα 65 έτη
– Βαρέα: Άνδρες και Γυναίκες στα 60 έτη
– Καταργείται η 13η και 14η σύνταξη

Κατεβάστε όλο το αρχείο