Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων

18 Φεβρουαρίου 2014

Στο πλαίσιο του έργου: «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση» το ΚΕΚ -ΙΝΕ /ΓΣΕΕ υλοποιεί προγράμματα, προκατάρτισης / θεωρητικής κατάρτισης / πρακτικής άσκησης με υποχρεωτική απασχόληση του 15% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για 3 μήνες.

Τα προγράμματα αφορούν άνεργους Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) και συγκεκριμένα: (Μακροχρόνια άνεργοι, Μετανάστες, Παλλινοστούντες, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών)

Αναλυτική κατανομή

Α/Α Τίτλος προγράμματος Περιφέρεια – Πόλη Άτομα Επικοινωνία ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1 Υπάλληλος Ξενοδοχείου Θεσσαλίας- Λάρισα 20 2410 537489 Inethes@otenet.gr 21/5/2014 9/9/2014
2 Φροντίδα ηλικιωμένων-παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής βοήθειας για άτομα της τρίτης ηλικίας Θεσσαλίας- Λάρισα 20 2410 537489 Inethes@otenet.gr 21/5/2014 6/9/2014
3 Υπάλληλος Ξενοδοχείου Κρήτης Ηράκλειο 20 2810 343616 e-mail: inekriti@otenet.gr 9/4/2014 8/8/2014
4 Βοηθός Αρτοποιού -Αρτοτεχνίτη Κρήτης Ηράκλειο 17 2810 343616 e-mail: inekriti@otenet.gr 9/4/2014 8/8/2014
5 Φροντίδα ηλικιωμένων-παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ψυχοκοινωνικής βοήθειας για άτομα της τρίτης ηλικίας Ν. Αιγαίου- Σύρος 10 22810 81692 Inekikl@otenet.gr 5/5/2014 7/8/2014
6 Υπάλληλος Ξενοδοχείου Αττικής Αθήνα 20 210 3327755-2103327720 mkalyb@inegsee.gr 21/5/2014 11/9/2014

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ετικέτες: