ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Πρόσκληση 5003379/ΕΚΠ) Μελετητών/Συγγραφέων ανάπτυξης και συγγραφής ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

24 Μαΐου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μελετητών/Συγγραφέων ανάπτυξης και συγγραφής ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/ΕΚΠ και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

Σχετικά αρχεία

Apotelesmata_5003379_EKP

 

 

Ετικέτες: