ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Πρόσκληση 5043320/Ε1) Δύο επιστημονικών συνεργατών, που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1.

19 Ιουλίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ δύο επιστημονικών συνεργατών, που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5043320/Ε1 και της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320.

 

Σχετικά αρχεία

Apotelesmata_5043320_E1