ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών εκπαιδευτών υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης με κωδ. 5002418/3 της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002418 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν

8 Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)» για τις Περιφέρειες:

 • Βορείου Αιγαίου – Χίος και τα Θεματικά Αντικείμενα:
 1. Οροφοκομία
 2. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 3. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 4. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 5. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

 

 • Κρήτης και τα Θεματικά Αντικείμενα:
 1. Οροφοκομία
 2. Εστιατορική Τέχνη
 3. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 4. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 5. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 6. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

Πιο συγκεκριμένα για:

 • Την Περιφέρεια Κρήτης τα αποτελέσματα αναρτώνται για:
 • το θεματικό αντικείμενο της Οροφοκομίας για την πόλη του Ηρακλείου
 • το θεματικό αντικείμενο της Εστιατορικής Τέχνης για την πόλη των Χανίων
 • τα οριζόντια θεματικά αντικείμενα: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία/ Βασικές αρχές εργατικού δικαίου/ Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης/ Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων για τις πόλεις: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο.

 

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο και περιφέρεια/ πόλη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών  για τα θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν σε συνάρτηση με τη ζήτηση των επιλέξιμων καταρτιζομένων ανά περιφέρεια/ πόλη και  οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών όλων των οριζόντιων θεματικών ενοτήτων (Υγεία και ασφάλεια στην εργασία/ Βασικές αρχές εργατικού δικαίου/ Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης/ Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων).

Σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης  που δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων αξιολογήθηκαν και οι αιτήσεις των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου_Χίος, Οροφοκομία & Οριζόντιες Θεματικές Ενότητες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Κρήτης _ Ηράκλειο, Εστιατορική Τέχνη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Κρήτης _ Χανιά, Οροφοκομία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Κρήτης _ Ηράκλειο_ Ρέθυμνο_ Χανιά_  Άγιος Νικόλαος, Οριζόντιες Θεματικές Ενότητες