ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018

16 Φεβρουαρίου 2018

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σας γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για την συμμετοχή τους (απόφοιτοι ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού ), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  με τίτλο «Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Τουρισμό-ΚΕΕΠΕΚΤ ΙΙ».

 

Δείτε τα αποτελέσματα