ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΓΡΑΦΙΣΤΑ που θα αναλάβει τον γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση προϊόντων του Υποέργου 1, Π.Ε. 7 «Κύκλος Θεματικών Εργαστηρίων». (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5000996/Α)

11 Απριλίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΓΡΑΦΙΣΤΑ που θα αναλάβει τον γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση προϊόντων του στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5000996/Α και της Πράξης «Διεύρυνση της Λειτουργίας και των Δράσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδ. ΟΠΣ 5000996.

Σχετικά αρχεία

Επιτυχόντες_ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ_5000669_Α