ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ για συμμετοχή στην Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων των 5003379/Δ και 5003379/Δ2 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

25 Απριλίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ για συμμετοχή στην Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων στο πλαίσιο των 5003379/Δ και  5003379/Δ2 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5003379_D_D2

 

 

Ετικέτες: