ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ για έξι (6) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ μελετητικών προϊόντων (Πρόσκληση 5003379/H – Κωδικός Πράξης 5003379)

3 Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ έξι (6) ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Η και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Επιτυχόντες

 

 

Ετικέτες: