ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων της 5003379/Γ2 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

25 Απριλίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Γ2 και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5003379_G2

 

 

Ετικέτες: