ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Ανάπτυξης του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Τεχνικός παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου» και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος της 5003379/Γ3 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

31 Μαΐου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Ανάπτυξης του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Τεχνικός παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου» και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Γ3 και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5003379_G3

 

 

Ετικέτες: