ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Πρόσκληση 5003379/Κ) ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

3 Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Κ και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Επιτυχόντες

 

 

Ετικέτες: