ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Πρόσκληση 5043320/Χ) συνεργάτη/ιδας υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης του Υποέργου 1

13 Απριλίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ συνεργάτη/ιδας υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης του Υποέργου 1, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5043320_X

 

Ετικέτες: