ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ (5000996/Ε) Αρχιτέκτονα Μηχανικού ο/η οποίος/α θα αναλάβει τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 2 και του Π.Ε.1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ»

8 Οκτωβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ο/η οποίος/α θα αναλάβει τη μελέτη διαμόρφωσης χώρων διαφύλαξης και έκθεσης του αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996_Ε, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου 2: «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ».

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5000996_E