ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ (ημερομηνία ανάρτησης 24/12/2019) Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει την Επιστημονική, Διαχειριστική και Διοικητική Υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

27 Ιανουαρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας ο/η οποίος/α θα αναλάβει την Επιστημονική, Διαχειριστική και Διοικητική Υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων  Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_24_12_2019