ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2020) συνεργάτη/ιδας για τον συντονισμό και την υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και διακρατικών προγραμμάτων

26 Ιανουαρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2020) συνεργάτη/ιδας για τον Συντονισμό και την Υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και των διακρατικών προγραμμάτων.

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_18_12_2020