ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 23/12/2020) Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας – Ερευνητή/τριας στο πλαίσιο των Συγχρηματοδοτούμενων ή Αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

26 Ιανουαρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 23/12/2020) Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας – Ερευνητή/τριας στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_23_12_2020