ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 30/07/2020) Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας στο Πεδίο Διά Βίου Μάθησης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

17 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημερομηνία ανάρτησης 30/07/2020) Επιστημονικού Συνεργάτη/ιδας στο πεδίο Διά Βίου Μάθησης, Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

Σχετικά αρχεία

apotelesmata