Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και μπορείτε να την υποβάλετε στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 30/12/2016 και ώρα 11:59 μ.μ.

Θα πρέπει να επιλέξτε την κατηγορία που ανήκετε ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (α) υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (β) μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για να δείτε τους κλάδους, τα Αντικείμενα Κατάρτισης (Ειδικότητες Κλάδων) και να υποβάλετε την αίτησή σας.

Κάθε άνεργος, που θα υποβάλει την αίτηση του, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας της πρόσκλησης του έργου, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης».

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σε όλα τα παραρτήματα μας εξειδικευμένα στελέχη μπορούν να σας απαντήσουν σε τυχόν απορίες σας αλλά και να σας βοηθήσουν να υποβάλετε την αίτησή σας.

Επιπλέον θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας έναν από τους κλάδους και τις ειδικότητες για να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Οι σύμβουλοι απασχόλησης θα σας προτείνουν επιχειρήσεις ανά κλάδο και ειδικότητα για την υλοποίηση της πρακτικής σας άσκησης. Επιπλέον θα σας υποστηρίζουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα σας βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας  μετά το πέρας του προγράμματος.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα προγράμματα με επιταγή κατάρτισης έχουν ως επιδίωξη οι άνεργοι να επιλέγουν τους παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα κριτήρια τους.

Εάν κι εσύ θέλεις να παρακολουθήσεις ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα σου παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα από τα παραρτήματα του ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

espa

WordPress Video Lightbox Plugin