ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BLUE PORTS

12 Απριλίου 2024

Empass: Employment Skills Pass

14 Φεβρουαρίου 2024

OPEP

01 Οκτωβρίου 2011

Progress

01 Ιανουαρίου 2009

E-Mode

01 Δεκεμβρίου 2008

ARTEMIS

01 Ιανουαρίου 2007

Inter – Tie

18 Νοεμβρίου 2005

Equal

20 Σεπτεμβρίου 2005