ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ARTEMIS

ARTEMIS

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Το πρόγραμμα ARTEMIS στόχευσε στην προετοιμασία και την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στις 4 ελληνικές περιφέρειες, (Κεντρική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο) που συνορεύουν με τις υπό ένταξη χώρες (Τουρκία- Βουλγαρία) ώστε να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της βελτίωσης της κατάρτισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του.