ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας (Future4VET)

Διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας (Future4VET)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία Λήξης:

Το έργο συνδέεται άμεσα με τη δήλωση προθέσεων του Ιουνίου 2021 μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στοχεύει να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργία των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), καθώς και στην αξιοποίηση της ΕΕΚ στο πλαίσιο στήριξης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο εισροής από έλληνες και γερμανούς εμπειρογνώμονες, θα συμβάλει στις ομάδες εργασίας που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσφέροντας την οπτική των συνδικάτων στην εφαρμογή του Νόμου 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και ειδικότερα ως προς την ανίχνευση τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας, την ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για θέσεις μαθητείας / πρακτικής άσκησης και τις προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το έργο συντονίζουν τα Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, με εταίρους το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP, και τον εκπαιδευτικό φορέα Arbeit und Leben. Συμμετέχοντες στο έργο είναι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η συνομοσπονδία εργαζομένων DGB, η Ένωση Γερμανικών Επιμελητηρίων, η Γερμανική Συνομοσπονδία ΜμΕ, και το κέντρο τεχνολογίας του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας DLR.