ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν έως και σήμερα παρόμοιες προκλήσεις σε σχέση με την πρόσβαση των μεταναστών σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά υγείας, κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής αντίληψης, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, σχετικής οικονομικοκοινωνικής υποστήριξης και στεγαστικής συνδρομής.