ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

E-Mode

E-Mode

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Το πρόγραμμα E-MODE έθεσε ως στόχο τον εξοπλισμό των εκπαιδευτών ενηλίκων με ένα σύνολο εργαλείων, μεθόδων και δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δικών τους εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικών. Τα παραπάνω αναπτύχθηκαν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπαιδευτών ως φορέων ανανέωσης και ενεργών μελών της σύγχρονής ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το 2008 έως το 2010 στη Δανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Το E-MODE ήταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας των εταίρων στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης, των εφαρμογών ICT στην εκπαίδευση. των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και τεχνικών, που οδηγούν στην αναγνώριση των βασικών και ουσιαστικών αναγκών των σύγχρονων εκπαιδευτών ενήλικων