ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενίσχυση πρώην εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα για να εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας (POWER UP)

Ενίσχυση πρώην εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα για να εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας (POWER UP)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία Λήξης: 31 Αύγουστος 2024

Το έργο στοχεύει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) πρώην εργαζομένων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, ώστε να ενισχυθούν στην μετάβασή τους σε άλλη θέση εργασίας. Το 2021, οι μισοί από τους 324 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Ευρώπης με ορυκτό καύσιμο είτε έκλεισαν είτε ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν έως το 2030 (Europe Beyond Coal, 2021). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) η σωρευτική απώλεια θέσεων εργασίας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ορυχεία έως το 2030 θα μπορούσε να είναι 160.000. Επιπλέον, η μείωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα θα επηρεάσει και άλλους τομείς των τοπικών οικονομιών. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην προώθηση της ιδέας της ΕΕΚ ως εργαλείου για τους ανέργους, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις θετικές πτυχές της μετάβασης, και στην παροχή ηλεκτρονικού εργαλείου ως καινοτόμο και ευέλικτη λύση στην τοπική αναζήτηση εργασίας. Δράσεις και προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Διενέργεια έρευνας και ανάπτυξη οδηγού ως προς τη μετάβαση των εργαζομένων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων σε άλλες θέσεις εργασίας.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ανέργους του κλάδου σχετικά με τεχνικές και με ήπιες δεξιότητες και πιλοτική εφαρμογή. Το υλικό αυτό στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση των ανέργων για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου για την αναζήτηση εργασίας, το οποίο παρέχει εργαλεία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για τους ωφελούμενους, καθώς και εργαλείο σύζευξης με την τοπική αγορά εργασίας.
 • Δράσεις διάδοσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης μετάβασης και της μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα ανά νοικοκυριό. Προτάσεις πολιτικής για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:
 • SYNCNIFY – εταιρεία συμβούλων (Γαλλία) Συντονιστής Φορέας
 • ΙΝΕ ΓΣΕΕ
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Partnerships for skills – ΚΕΚ (Κύπρος)
 • Πανεπιστήμιο NEAPOLIS Πάφου (Κύπρος)
 • Αγροτικό Πανεπιστήμιο (Βουλγαρία)
 • Cleantech – Δίκτυο Πράσινων Επιχειρήσεων (Βουλγαρία)