ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του εμπορίου

Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του εμπορίου

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

«Εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του εμπορίου: ανάλυση των μοντέλων και οργανωτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από τους κοινωνικούς συνομιλητές, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, με σκοπό την εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου.