ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«INNO APPRE NET – Develop Innovative Apprenticeship Network of Vocational Schools and Very Small Enterprises in the Metal Construction Sector» – «Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στον Τομέα Μεταλλικών Κατασκευών»

«INNO APPRE NET – Develop Innovative Apprenticeship Network of Vocational Schools and Very Small Enterprises in the Metal Construction Sector» – «Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Μαθητείας των Επαγγελματικών Σχολών και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στον Τομέα Μεταλλικών Κατασκευών»

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Οκτώβριος 2014

Ημερομηνία Λήξης: 31 Αύγουστος 2017

Το πρόγραμμα ΙΝΝΟ APPRE NET αφορά το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο ενός πρωτοποριακού συστήματος μαθητείας στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών και ειδικότερα στο χώρο του αλουμινίου.   Στόχοι του προγράμματος είναι: η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητευόμενων στο πεδίο, ο προσδιορισμός των «πράσινων» δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εργασία στον κλάδο αυτό,  η  εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του αλουμινίου και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας τους. Με βάση την μεθοδολογία αυτή θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum) το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ένα δωδεκάμηνο πρόγραμμα μαθητείας από τον ΟΑΕΔ.   Στην Ελλάδα συντονιστής φορέας είναι ο ΟΑΕΔ και εταίροι  το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Διακρατικοί εταίροι είναι ο οργανισμός  EVTA  από το Βέλγιο, η BFI από την Αυστρία και η CJD από τη Γερμανία.   Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, έχει αναλύσει τα δεδομένα  έρευνας για τις «πράσινες» δεξιότητες που απαιτούν οι επιχειρήσεις στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών - Αλουμινίου. Επιπλέον έχει αναλάβει την ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας για το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου καθώς και την αξιολόγηση των απόψεων των συμμετεχόντων (εκπαιδευομένων και επιχειρήσεων). Τέλος τον Ιούνιο του 2017 θα διοργανώσει συνάντηση διάχυσης για τα αποτελέσματα του έργου.