ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο

Υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Ανάπτυξη ενός δικτύου μεταναστευτικών οργανώσεων και συλλόγων από 5 τουλάχιστον χώρες της ΕΕ (Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία), το οποίο συνδέθηκε με οργανώσεις οι οποίες λειτούργησαν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υποστηρίχθηκε και από ηλεκτρονικά μέσα. Η βάση συντονισμού του δικτύου ήταν στην Ελλάδα, υποστηρίχθηκε από τους δύο εταίρους φορείς (το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ενώ στις επιμέρους δράσεις δικτύωσης συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε διακρατικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα οργάνωσης και δημιουργίας των συλλόγων και των οργανώσεών τους, καθώς και σε ζητήματα ενταξιακής διαδικασίας.