Προώθηση της Απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (EmploySSE) – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προώθηση της Απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (EmploySSE)

Προώθηση της Απασχολησιμότητας μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (EmploySSE)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Οκτώβριος 2019

Ημερομηνία Λήξης: 30 Σεπτέμβριος 2021

Στόχος του έργου είναι να εφαρμόσει και να προωθήσει το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση. Δράσεις και προϊόντα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:

  • Οδηγός εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης πάνω στο αντικείμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  • Εκπαιδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογία για εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
  • Πιλοτική εφαρμογή του υλικού στις χώρες του εταιρικού σχήματος
  • Προώθηση ένταξης του αντικειμένου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Επαγγελματική Κατάρτιση.
  Στο έργο αυτό συντονιστής φορέας είναι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται επίσης από τους:
  • DOCK Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ελλάδα)
  • ADEPES Mouvement pour l’ Economie Solidaire Occitanie (Γαλλία)
  • ENAIP Veneto Impresa Sociale (Ιταλία)
  • Ecumenica Akademie (Τσεχία)
  • Zelena Mreza Aktivistickih Grupa (Κροατία)