ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Rest at Work» – «Ξεκούραση στην Εργασία»

«Rest at Work» – «Ξεκούραση στην Εργασία»

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 15 Δεκέμβριος 2015

Ημερομηνία Λήξης: 15 Ιούνιος 2017

 1. Το εργασιακό άγχος αποτελεί ένα σοβαρό σύγχρονο πρόβλημα που συναντάται σε όλους τους τομείς της απασχόλησης στην Ε.Ε. Παρά την ύπαρξη  σχετικών Κοινοτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους, που υπεγράφησαν το 2004, δεν έχουν γίνει επαρκή βήματα ως προς την πρόληψη και τη διαχείριση του.
  • Επισκόπηση των μέτρων, κανόνων, πολιτικών καθώς και της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
  • Προσδιορισμός και περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων πρόληψης διαχείρισης και  του εργασιακού άγχους.
  • Προτάσεις βελτίωσης των τρεχουσών εθνικών πολιτικών σχετικά με το εργασιακό άγχος.
  • Ανάπτυξη τεχνικών, εργαλείων και κανόνων για την πρόληψη και την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με το εργασιακό άγχος.
  Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, πέρα από τις αρμοδιότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, έχει συμμετάσχει με την υλοποίηση ποσοτικής έρευνας σε εργαζόμενους και έεργοδότες μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και με την υλοποίηση ποιοτικής έρευνας focus group με εκπροσώπους εργαζομένων, εργοδοτών και υπεύθυνων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας για τη διερεύνηση του ζητήματος του εργασιακού άγχους στην Ελλάδα.
 2. Συντονιστής φορέας του έργου είναι τα Ιταλικά συνδικάτα UIL. Άλλοι εταίροι είναι το ινστιτούτο ITAL UIL, ο συνεταιρισμός Diesis από το Βέλγιο, η συνδικαλιστική οργάνωση UGT και η εργοδοτική οργάνωση Confesal από την Ισπανία, το κέντρο Fondazione Brodolini από την Ιταλία, η Ιταλική και η Γαλλική εργοδοτική οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων CAN και CGPMEαντίστοιχα, τα συνδικάτα  MaSZSZ, MOSZ και LIGA από την Ουγγαρία, η συνδικαλιστική οργάνωση UGT-P της Πορτογαλίας  και το συνδικάτο Solidarumas LPS από τη Λιθουανία. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι συνεργάτης εταίρος (associated partner), όπως και η ETUC, η Ρουμάνικη συνομοσπονδία CNSLR-Fratia, τα Γαλλικά συνδικάτα FO και η Ουγγρική ομοσπονδία AFEOSZ COOP.
 3. Με βάση τα παραπάνω, ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών εταίρων, ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων, θα συντάξει ένα Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης για το Εργασιακό Άγχος,  με την παρακάτω διάρθρωση: