ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Εξερεύνηση της Συμβολής των Κοινωνικών εταίρων στο Σχεδιασμό, την Ανανέωση και την Εφαρμογή του Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (INVOLVE)

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Εξερεύνηση της Συμβολής των Κοινωνικών εταίρων στο Σχεδιασμό, την Ανανέωση και την Εφαρμογή του Δυϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (INVOLVE)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Ιανουάριος 2020

Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκέμβριος 2021

Στόχος του έργου είναι να αναλύσει το βαθμό ενσωμάτωσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση των δυϊκών συστημάτων ΕΕΚ σε χώρες που: 1. έχουν πρόσφατα αναπτύξει δυϊκά συστήματα ΕΕΚ ή προσπαθούν να ενισχύσουν δυϊκά συστήματα ΕΕΚ και 2. οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν λιγότερο θεσμοθετημένο ρόλο στη χάραξη πολιτικής. Οι συμμετέχουσες χώρες, πέραν της Ελλάδας, είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Δράσεις και προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν:

 • Εθνικές εκθέσεις βάσει βιβλιογραφικής έρευνας για το πεδίο του δυϊκού συστήματος ΕΕΚ ανά χώρα.
 • Εθνικές εκθέσεις βάσει εμπειρικής έρευνας (25 συνεντεύξεις ανά χώρα) για την ανάδειξη της οπτικής και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο του δυϊκού συστήματος ΕΕΚ ανά χώρα.
 • Υλοποίηση δύο workshop ανά χώρα με στόχο την ανάπτυξη υποθετικών σεναρίων σχετικά με πιθανές δομές διακυβέρνησης που θα βελτιώσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα συστήματα ΕΕΚ.
 • Παραγωγή συνολικής συγκριτικής μελέτης βάσει των παραπάνω προϊόντων.
 • Δράσεις διάχυσης
  Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:
 • NOTUS (Ισπανία – συντονιστής φορέας)
 • ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Ελλάδα)
 • IPA / Institute of Public Affairs (Πολωνία)
 • UNL /NOVA University Lisbon (Πορτογαλία)
 • CCOO / Confederacion Sindical de Comisiones Obreras (Ισπανια)
 • AIMMAP / Associacao dos Industriais Metalurgicos, Metalomecanicos e Afins de Portugal (Πορτογαλία)
 • ZNP / Polish Teachers’ Union (Πολωνία)