Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αθήνα

14 Απριλίου 2014

Στο πλαίσιο του Έργου, με κωδικό πράξης: 2 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση» καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) το ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει το παρακάτω πρόγραμμα προκατάρτισης -κατάρτισης – πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες: