Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο Ηράκλειο

18 Φεβρουαρίου 2014
Στο πλαίσιο του Έργου «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση», – Πράξη 1- Άξονας Προτεραιότητας 4 – του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το ΚΕΚ – ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Περιφέρειας Κρήτης θα υλοποιήσει τα ακόλουθα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες: