Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Λάρισα

18 Φεβρουαρίου 2014
Στα πλαίσια του ΕΠ 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ 2007-2013), του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», και Κατηγορίας Πράξεων «Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων»ΤΟ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ προκατάρτισης -κατάρτισης -πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες: