Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Σύρο

3 Απριλίου 2014

Στα πλαίσια του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ 2007-2013), του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και Κατηγορίας Παρέμβασης 4.1 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» , το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου (Παράρτημα Κυκλάδων), κατόπιν έγκρισης της υλοποίησης υποέργου της πράξης 3 «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα ΚΕΚ στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», πρόκειται να υλοποιήσει το ακόλουθο πρόγραμμα προκατάρτισης -κατάρτισης -πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες: