Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης έρευνας

18 Ιανουαρίου 2021

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της έρευνας με τίτλο “Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση (2011-2019)” που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 μέσω της πλατφόρμας zoom.

Απαραίτητη προϋπόθεση η προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_agGa0MZ5QzOmbzZ9ZErDlw