ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

11 Ιανουαρίου 2019

 

Το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου, αναπτύσσουν κοινές δράσεις, με σκοπό την πληρέστερη υποστήριξη και την ενδυνάμωση εργαζομένων και ανέργων, κατοίκων του Δήμου Ιλίου.
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης, την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ιλίου, (Κάλχου 48-50).
ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” www.edull.gr

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

    

Πρόσκληση

Εκδήλωση