Πρόσκληση Συμμετοχής στη 2η φάση του προγράμματος «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό-ΚΕΠΕΚΤ»

5 Οκτωβρίου 2015

Με έγγραφό του, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ γνωστοποιεί ότι το πρόγραμμα «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στονΤουρισμό –ΚΕΠΕΚΤ» που εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+ της ΕΕ, και ξεκίνησε πέρσι, πήρε παράταση έως τις 31.5.2016.
Στόχος του προγράμματος είναι η αποστολή πρόσφατα αποφοίτων και εκπαιδευομένων των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης αντίστοιχα, διάρκειας 2 μηνών, σε ξενοδοχειακές μονάδες σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ετικέτες: